We welcome a highly motivated members that have the curiosity, passion, and collaborative spirit to move the world forward.

Юрисконсулт

  • Category: Legal
  • Location: Sofia, Bulgaria
  • Working Time: Full Time
Apply Now
Екипът ни се разраства и сме в търсене на "Юрисконсулт" със силен интерес в теорията на правото.


Отговорности на позицията:

•    Преглед и анализ на съдебна практика в България;
•    Преглед и анализ на съдебна практика в страните, в които дружествата от Групата оперират;
•    Структуриране и обобщаване на съдебната практика;
•    Отразяване на съдебната практика в информационна система;
•    Снабдяване със съдебни решения и информация от съдебни и държавни органи;
•    Консултиране за развитието и последните актуални юридически тези по въпроси от значение за работата на Групата; 
•    Комуникация с други структурни звена с цел изпълнение на поставени задачи.


Изисквания за позицията:

•    Завършено Висше образование със специалност „Право“ с диплома над 5,00;
•    Висока степен на теоретично и аналитично мислене;
•    Подчертана наклонност към теоретична работа;
•    Удоволствие от работа с теория на правото;
•    Компютърна грамотност и умения - MS Office (Word, Excel);
•    Умение за управление на времето и спазване на крайни срокове;
•    Владеенето на западен език е предимство.


Предимства на позицията:

•    Отлична работна атмосфера и условия на труд;
•    Конкурентно стартово заплащане;
•    Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
•    Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
•    Възможност за спортна карта на преференциална цена;
•    Допълнителни дни отпуск след прослужено време в компанията;
•    Безплатни напитки и плодове в офиса;


Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата компания и мислите, че отговаряте на поставените изисквания, моля изпратете подробна автобиография с актуална снимка и посочване на общия успех от дипломата Ви. Молим също да изпратите мотивационно писмо, в което да развиете Вашето виждане и мотивация по изпълнение на поставените изисквания за длъжността. 

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.