Форма за подаване на сигнали

Моля предоставете подробности за предполагаемо или действително нарушение или всяко нарушение на законова/подзаконова уредба или вътрешни правилници, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху дружество/а от МФГ, техни клиенти, служители, акционери, инвеститори или широката общественост. Моля да имате предвид, че е възможно да бъдете потърсен за съдействие при разследването, ако е необходимо.

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете информацията за нередност анонимно или чрез разкриване на Вашите имена. Имайте предвид обаче, че анонимно подадените сигнали са много по-малко достоверни и по преценка на членовете на Комисията по разглеждане на сигнали, могат да не бъдат разгледани.

Тук можете да получите кратка информация за политиката за разглеждане на сигнали на МФГ.

За да можем да установим контакт с Вас, е необходимо предоставянето на телефонен номер/имейл  за контакт.

Информация за контакти със сигнализиращото лице

Invalid Input

Моля, попълнете.

Invalid Input

Invalid Input

Моля, въведете телефон за контакт.

Invalid Input

Информация за лицето/а, за който/ито се отнася сигнала

Моля, въведете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Invalid Input