We welcome a highly motivated members that have the curiosity, passion, and collaborative spirit to move the world forward.

ТИЙМ ЛИДЕР В КОЛ ЦЕНТЪР

 • Category: Call Center
 • Location: Sofia, Bulgaria
 • Working Time: Full Time
Apply Now
Тийм лидер в отдел Кол център

Обхват на позицията:

 • Ръководене на екип от оператори в Кол център и проследяване за спазване на правилата за работа
 • Проследяване и контролиране на ключови показатели за ефективност
 • Проследяване на справки за представянето на екипа и дава обратна връзка към ръководителя на отдела
 • Пряко участие в ежедневните оперативни дейности в отдела и подпомагане на работния процес
 • Управляване на приоритетите в екипа, изготвяне на репорти и въвеждане на данните от тях в ERP системата на дружеството
 • Пряко участие в обучението и развитието на служителите в поверения му екип

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование
 • Опит в организирането и ръководенето на екип - задължителен
 • Умения за планиране и организиране на работния процес и задачи
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point;
 • Способност за самостоятелно вземане на решения;
 • Лоялност и високо чувство за отговорност;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Умение за работа в динамична среда при спазване на срокове.

Нашето предложение към Вас:

 • Стимулираща работа в бързоразвиваща се компания
 • Приятелска работна атмосфера в млад, подкрепящ и динамичен екип
 • Постоянен трудов договор и коректни трудови отношения;
 • Работа в офис в центъра на София;
 • Интересна работа по нови и дългосрочни проекти;
 • 24/7 достъп до платформа за електронно обучение;
 • Добра социална политика

Нашето предложение към Вас:

 • Стимулираща работа в бързоразвиваща се компания
 • Приятелска работна атмосфера в млад, подкрепящ и динамичен екип
 • Постоянен трудов договор и коректни трудови отношения;
 • Работа в офис в центъра на София;
 • Интересна работа по нови и дългосрочни проекти;
 • 24/7 достъп до платформа за електронно обучение;
 • Добра социална политика

     Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата компания, моля изпратете подробна автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.