We welcome a highly motivated members that have the curiosity, passion, and collaborative spirit to move the world forward.

Юрисконсулт Съдебни вземания - офис София

 • Category: Legal
 • Location: Sofia, Bulgaria
 • Working Time: Full Time
Apply Now
Юрисконсулт Съдебни вземания


Отговорности на длъжността:
 • Предприема процедура по съдебно събиране на вземания по отношение на длъжници;
 • Изисква правни действия от съдебните изпълнители по изпълнителни дела срещу длъжници на дружеството с оглед събиране на вземанията;
 • Оказва правна помощ във връзка с прилагане на съдебната процедура по събиране на вземания на служители и длъжници на дружеството;
 • Представлява дружеството пред съдебно-изпълнителни служби, дирекции на МВР, държавни и общински органи;
 • Съдейства при издаването на документи от органите на съдебната власт;
 • В дейностите са включени ежемесечни командировки за получаване на изпълнителни листове от районни съдилища в региона.
Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:
 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Опит в сферата на съдебното събиране и принудителното изпълнение ще се счита за предимство.
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point;
 • Способност да самостоятелно решаване на казуси;
 • Лоялност и високо чувство за отговорност;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Умение за работа в динамична среда при спазване на срокове;

Нашето предложение към Вас:
 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Опит в сферата на съдебното събиране и принудителното изпълнение ще се счита за предимство.
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point
 • Способност да самостоятелно решаване на казуси
 • Лоялност и високо чувство за отговорност
 • Комуникативност и умение за работа в екип
 • Умение за работа в динамична среда при спазване на срокове
 • Активен шофьор

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, моля изпратете подробна автобиография. 
Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.