We welcome a highly motivated members that have the curiosity, passion, and collaborative spirit to move the world forward.

Юрисконсулт Съдебни вземания - офис Варна

 • Category: Legal
 • Location: Varna, Bulgaria
 • Working Time: Full Time
Apply Now
Юрисконсулт Съдебни вземания


Отговорности на длъжността:

 • Предприема процедура по съдебно събиране на вземания по отношение на длъжници;
 • Изисква правни действия от съдебните изпълнители по изпълнителни дела срещу длъжници на дружеството с оглед събиране на вземанията;
 • Оказва правна помощ във връзка с прилагане на съдебната процедура по събиране на вземания на служители и длъжници на дружеството;
 • Представлява дружеството пред съдебно-изпълнителни служби, дирекции на МВР, държавни и общински органи;
 • Съдейства при издаването на документи от органите на съдебната власт;
 •  Отговаря за следните региони: Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Бургас. В дейностите са включени ежемесечни командировки за получаване на изпълнителни листове от районни съдилища в региона.


Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Опит в сферата на съдебното събиране и принудителното изпълнение ще се счита за предимство.
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point
 • Способност да самостоятелно решаване на казуси
 • Лоялност и високо чувство за отговорност
 • Комуникативност и умение за работа в екип
 • Умение за работа в динамична среда при спазване на срокове
 • Активен шофьор

Нашето предложение към Вас:
 • Постоянен трудов договор и коректни трудови взаимоотношения
 • Отлични условия на труд
 • Конкурентно фиксирано възнаграждение и мотивираща бонусна схема
 • Стимулираща работна среда в млад и динамичен екип
 • Добра социална политика
 • Възможност за професионално развитие

     Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, моля изпратете подробна автобиография. 
Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.