We welcome a highly motivated members that have the curiosity, passion, and collaborative spirit to move the world forward.

Специалист Работна заплата

 • Category: Administrative
 • Location: Sofia, Bulgaria
 • Working Time: Full Time
Apply Now
Екипът ни се разраства и в момента търсим да назначим служител за позицията „Специалист Работна заплата“.

Отговорности на позицията:
 • Цялостно администриране на трудовите възнаграждения на служителите в Дружествата от Групата;
 • Участие в ежемесечното изчисляване и обработване данните за хонорарите на лицата по граждански договор;
 • Изготвяне на ведомости и рекапитулации за възнагражденията, изплатени по граждански и трудов договор;
 • Обработка на болничните и на данните за служители в отпуск по майчинство;
 • Поддържа кореспонденция с НАП, НОИ и др. държавни институции свързана с данъчното и социално осигуряване на служителите;
 • Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети;
 • Изготвяне на отчети и справки за нуждите на ръководството;
 • Интензивна комуникация с Дружествата от Групата;
 • Издаване на служебни бележки и удостоверения на служителите;
 • Следене на промените в трудовото, осигурителното и данъчно законодателство;

Изисквания:
 • Опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Много добри познания и умения за прилагане на Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
 • Опит със софтуера Aladin е предимство;
 • Разширени компютърни умения (много добро владеене на MS Excel);
 • Аналитичност, прецизност, коректност, отговорно отношение към работата;
 • Отлични комуникативни умения, работа в екип.

Предимства на позицията:
 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Възможност за спортна карта на преференциална цена;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнителни дни отпуск след прослужено време в компанията;
 • Безплатни напитки и плодове в офиса.

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. Ако имате силна мотивация за постигане на резултати, нашата структура е мястото за Вас.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.